Sollentuna skoldatanät
Välkommen till Sollentuna Skoldatanät

Sollentuna Skoldatanät är det kommunala skolnätet i Sollentuna. Samtliga skolor inom KSS (kommunala skolan i Sollentuna), Rudbecksskolan och Rösjöskolan är anslutna. På Skoldatanätet finns det ca 11,000 användare varav 9,500 är elever och 1,500 anställda.

Idag drivs Skoldatanätet av Sollentuna kommuns IT-enhet som svarar för all teknik på central nivå. Skolorna svarar själva för tekniskt underhåll av skoldatorerna. Vid var och en av de 23 skolorna finns en eller flera tekniker, Datateknisk Support (DTS), och vid den centrala IT-enheten finns systemadministratörer och Central Datateknisk Support (CDTS) vilka administrerar och utvecklar nätverk och plattformar.

Alla elever får ett datakonto den dag de börjar skolan och detta konto följer eleven till dess de flyttar till en skola som inte är ansluten till Sollentuna Skoldatanät. Eleverna kan, oavsett var de befinner sig, nå sin e-post, sina sparade filer, sina uppsatser och examensarbeten. Likaså kan lärare använda nätet direkt i undervisningen, i distansbete och för lektionsplanering.

Mer om SolNet

Aktuell driftinformation
För närvarande finns inga kända driftstörningar i skolnätet.
Tidigare händelser

En skola
Trollholmen

Din profil
Ändra inställningar för ditt konto.

Sök på hemsidan


Sök på Internet


SolNet Copyright © 2002 SolNet/Sollentuna kommun
Kontakta Oss | Contact Us